Sat 26 Jan '19 - Concert

IFFR – Sound//Vision Day 3

With Simone Sims Longo, Raha Raissnia, Panagiotis Mavridis, Blockade and more
21:30
WORM

sound//vision is het vernieuwende en experimentele latenightprogramma van IFFR met vier avonden en nachten live A/V-performances in WORM.

Van donderdag 24 tot en met zondag 27 januari van 22:00 tot 03:00 uur zie, hoor en ervaar je bijzondere en exclusieve samenwerkingen tussen muzikanten, videokunstenaars, filmmakers en andere kunstenaars op het gebied van beeld en geluid. sound//vision is onderdeel van het kortefilmprogramma van IFFR.

Kaarten €12 (met korting €8) zijn hier te koopGratis toegang met We Are Public-pas.

sound//vision programma: Sat 26 Jan

De zaterdagavond wordt geopend door de audiovisuele live performance Neutro van de Italiaanse kunstenaar Simone Sims Longo. Hierin wordt ‘nietigheid’ onderzocht aan de hand van geluidsvormen die zich in de tijd en ruimte ontwikkelen. Het werk bestaat uit vier delen, waarbij de kunstenaar in elk deel een andere videotechniek gebruikt. De digitale klanken komen voort uit herhaalde en gestapelde geluidssamples die eveneens via verschillende technieken worden gegenereerd. Het resultaat is een asynchrone en polyritmische AV-structuur die verandert in de ruimte.

De in de Verenigde Staten woonachtige Iraanse Raha Raissnia presenteert in de performance Mneme II ruim dertig handbeschilderde 16mm-filmstrips in loops voor twee projectoren, twaalf handbeschilderde 35mm-slides voor een projector en een dubbel beschilderd scherm dat een optisch effect oproept. De Griekse Amerikaan Panagiotis Mavridis zoekt naar een klankversmelting van zijn handgemaakte blaas- en snaarinstrumenten met Raha’s beelden. In hun tweede performance Galvanoscope werken ze eveneens met handbeschilderde 35mm-slides, super8-film en het dubbele scherm, nu met een verlaten Indiase moskee als onderwerp. Hiermee brengen ze een ode aan architectuur die echo’s van hoop en dromen van verloren zielen vertegenwoordigt. Deze performances zijn onderdeel van het Deep Focus-programma Blackout.

Afsluiter van de zaterdag is Blockade, de speciaal voor sound//vision samengebrachte combinatie van het Mexicaanse activistische Colectivo Los Ingrávidos, de Belgische impro-drummer Lander Gyselinck en de Nederlandse elektronische jazzproducer en muzikant Mitchel van Dinther (ook bekend als Jameszoo). Het Mexicaanse collectief speelt met razendsnelle montages van kleurrijke en vervreemdende shots, maar ook met de over elkaar geprojecteerde kleurige, traag samenvloeiende beelden en ingebrande filmframes. Beide vormen laten zich goed begeleiden door twee muzikanten die de jazz op inventieve wijze hebben verrijkt met invloeden uit de hedendaagse elektronische en experimentele geïmproviseerde muziek.

Na de sound//vision-performances nemen Rotterdamse dj’s het stokje over voor een zinderende dansnacht. Duckfood (Rebel Up! / Pantropical) draait oude en nieuwe muziek van over de gehele wereld, ongeacht het genre.

(EN)
sound//vision is IFFR’s innovative, experimental late-night programme, made up of four evenings and nights of live A/V performances in WORM.

From Thursday 24 to Sunday 27 January, from 22:00 to 03:00 hrs, you can see, hear and experience exceptional, exclusive cooperations between musicians, video artists, filmmakers and other artists working in the field of sound and vision. sound//vision is part of IFFR’s short film programme.

Tickets €12 (€8 with discount) can be bought hereFree admission with the We Are Public pass

sound//vision programme: Sat 26 Jan

Saturday evening will kick off with the audio-visual live performance Neutro by Italian artist Simone Sims Longo. It explores ‘insignificance’ using forms of sound that develop over time and space. The work has four parts with the artist utilising a different video technique for each one. The digital sounds are generated from repeated, layered sound samples also created using a variety of techniques. This results in an asynchronous, polyrhythmic audio-visual structure that changes in the space.

Iranian Raha Raissnia, who lives in the USA, will present the performance Mneme II, which consists of well over 30 hand-painted 16mm film strips in loops for two projectors, 12 hand-painted 35mm slides for a projector and a twice-painted screen that elicits an optical effect. Greek-American Panagiotis Mavridis seeks to merge sounds from his hand-made wind and stringed instruments with Raha’s images. Their second performance Galvanoscope also employs hand-painted 35mm slides, Super-8 film and the doubly painted screen, but now with an abandoned Indian mosque as its subject. An ode to architecture that represents echoes of the hopes and dreams of lost souls. These performances are part of the Deep Focus programme Blackout.

The final act on Friday is Blockade, which combines the talents of Mexican activists Colectivo Los Ingrávidos, Belgian improv drummer Lander Gyselinck and Dutch electronic-jazz producer and musician Mitchel van Dinther (also known as Jameszoo) and was brought together specially for sound//vision. The Mexican collective plays with superfast montages of surreal shots full of colour as well as layered projections of colourful, slowly merging images and scorched film frames. Both forms are perfect for accompaniment by two musicians who have inventively enriched jazz with influences from contemporary electronic and experimental improvised music.

After the sound//vision performances, DJs from Rotterdam will take over for a scintillating dance night. DJ Duckfood plays old and new music from around the globe, irrespective of genre.

Facebook page