Fri 25 Jan '19 - Concert

IFFR – Sound//Vision Day 2

With Dirk Serries, Rutger Zuydervelt, Joost Rekveld, Annabelle Playe and more
21:30
WORM

sound//vision is het vernieuwende en experimentele latenightprogramma van IFFR met vier avonden en nachten live A/V-performances in WORM.

Van donderdag 24 tot en met zondag 27 januari van 22:00 tot 03:00 uur zie, hoor en ervaar je bijzondere en exclusieve samenwerkingen tussen muzikanten, videokunstenaars, filmmakers en andere kunstenaars op het gebied van beeld en geluid. sound//vision is onderdeel van het kortefilmprogramma van IFFR.

Kaarten €12 (met korting €8) zijn hier te koopGratis toegang met We Are Public-pas.

sound//vision programma: Fri 25 Jan

De in Nederland woonachtige Taiwanese filmmaker Lichun Tseng en de Koreaanse componist-geluidskunstenaar Ji Youn Kang ondernemen in Decomposed Landscapes een reis van verandering, momenten, tijd en ruimte. Tseng werkt als lid van Filmwerkplaats Rotterdam voornamelijk met 16mm-film. Kang baseert veel van haar voor Wave Field Synthesis geschreven muziek op het Koreaanse sjamanisme, waarin ze de relatie tussen muziek en fysieke ruimte verkent. Decomposed Landscapes zoekt met acht projectoren en twee looper boxes de afwisseling tussen licht en donker. Het landschap ontvouwt zich en verdwijnt weer, door groei en verval die de natuur eigen is.

Voor deze editie van sound//vision werken de Belgische gitarist Dirk Serries (Vidna Obmana, Fear Falls Burning) en de Nederlandse geluidskunstenaar Rutger Zuydervelt (ook bekend als Machinefabriek) samen met de Nederlandse filmmaker en beeldend kunstenaar Joost Rekveld, die zich blijft afvragen wat wij mensen kunnen leren in de dialoog met machines. Suggestieve soundscapes, met spanning in zowel textuur, toon als timing, worden gecombineerd met overrompelende live improvisaties. Rekveld zet daarbij zijn minutieus ontworpen computerprocessen in om ter plekke beeld te genereren. In hun performance #2623 reageren ze op elkaar in een pure improvisatie van beeld en geluid.

De afsluitende performance van de sound//vision-vrijdag, OVERVIEW, verbeeldt het overview effect dat ruimtereizigers hebben ervaren bij het zien van de Aarde vanuit de ruimte: een fragiele bol in een onmetelijk en donker universum. Het effect leidt tot fundamentele levensvragen. De Franse geluidskunstenaar Annabelle Playe en de Franse beeldkunstenaar Hugo Arcier vertalen deze naar beeld en geluid. Playe gebruikt invloeden uit de elektronica, elektro-akoestiek, drones en noise. Arcier verwerkt deze in zijn reactief 3D-audioscherm. Sommige geluiden verstoren het beeldoppervlak, andere genereren kleuren die breed uitwaaieren. Tijdens de performance wisselen verstilde en noisy, fragiele en brutale geluiden en beelden elkaar af.

Vervolgens neemt het dj-collectief Het Kasteel (Michiel Klein, Leon van Barneveld en Frederic van de Velde) de dansvloer over. Zij draaien platen waarvan iedereen droomt, maar niemand wist dat ze bestonden.

(EN)
sound//vision is IFFR’s innovative, experimental late-night programme, made up of four evenings and nights of live A/V performances in WORM.

From Thursday 24 to Sunday 27 January, from 22:00 to 03:00 hrs, you can see, hear and experience exceptional, exclusive cooperations between musicians, video artists, filmmakers and other artists working in the field of sound and vision. sound//vision is part of IFFR’s short film programme.

Tickets €12 (€8 with discount) can be bought hereFree admission with the We Are Public pass.

sound//vision programme: Fri 25 Jan

In Decomposed Landscapes, Taiwanese filmmaker Lichun Tseng (NL resident) and South-Korean composer-sound artist Ji Youn Kang will undertake a journey of change, moments, time and space. As a member of Filmwerkplaats Rotterdam, Tseng is primarily known for her use of 16mm film. Kang bases a great deal of her music, written for Wave Field Synthesis, on Korean shamanism and in it she explores the relationship between music and physical space. With eight projectors and two looper boxes, Decomposed Landscapes seeks the alternation between light and darkness. The landscape reveals itself and disappears again through the growth and decay inherent in nature.

For this edition of sound//vision, Belgian guitarist Dirk Serries (Vidna Obmana, Fear Falls Burning) and Dutch sound artist Rutger Zuydervelt (also known as Machinefabriek) will collaborate with Dutch filmmaker and artist Joost Rekveld, who continues to wonder what humans can learn from the dialogue with machines. Suggestive soundscapes, tense in texture, tone and timing, will be combined with overwhelming live improvisations. Rekveld will use his meticulously designed computer processes to generate live images. In their performance #2623 they react to one another in pure sound and visual improvisation.

The concluding performance of this sound//vision, OVERVIEW, presents the ‘overview effect’ astronauts experience when they see the earth from space: a fragile ball in an immense, dark void. The effect leads to fundamental questions about life. French sound artist Annabelle Playe and French image artist Hugo Arcier will translate the overview into images and sound. Playe uses influences from electronica, electroacoustics, drones and noise. Arcier processes these using his reactive 3D audio screen. Some sounds disrupt the coloured surface, others generate colours that spread far and wide. During the performance, quiet and noisy, fragile and brutal sounds and images alternate.

Subsequently, DJ collective Het Kasteel (Michiel Klein, Leon van Barneveld and Frederic van de Velde) will take over the dance floor. They spin records everyone dreams of, but no one knew existed.

Facebook page