Thu 24 Jan '19 - Concert

IFFR – Sound//Vision Day 1

With Lawrence Abu Hamdan, Alfredo Costa Monteiro, Luis Macías and more
20:00
WORM

sound//vision is het vernieuwende en experimentele latenightprogramma van IFFR met vier avonden en nachten live A/V-performances in WORM.

Van donderdag 24 tot en met zondag 27 januari van 22:00 tot 03:00 uur zie, hoor en ervaar je bijzondere en exclusieve samenwerkingen tussen muzikanten, videokunstenaars, filmmakers en andere kunstenaars op het gebied van beeld en geluid. sound//vision is onderdeel van het kortefilmprogramma van IFFR.

Kaarten €12 (met korting €8) zijn hier te koopGratis toegang met We Are Public-pas.

sound//vision programma: Thu 24 Jan

In zijn performance After SFX onderzoekt de Jordaanse, in Beirut wonende Lawrence Abu Hamdan het auditief geheugen. Daarvoor gebruikt hij klanken, stemmen en teksten uit zijn eigen bibliotheek van objecten voor geluidseffecten: de ‘Earwitness Inventory’. Hij maakt duidelijk hoe we op vaak onverwachte wijze auditieve gebeurtenissen in ons geheugen opslaan. In collaboration with Witte de With.

Afsluiter van de eerste sound//vision-avond is Spectral Landscape, door de Spaanse filmmaker en kunstenaar Luis Macías ontwikkeld als ‘stille’ performance, maar speciaal voor deze avond voorzien van live geluid. Macías presenteert pulserende beelden met behulp van vier diaprojectoren en kleurenfilters: corona-achtige opnamen, en gelaagde, bewerkte en geabstraheerde natuuropnamen. De Portugese, in Spanje woonachtige, kunstenaar en muzikant Alfredo Costa Monteiro begeleidt de beelden met zijn typische lo-fi aanpak waarin hij objecten tot instrument maakt, of instrumenten tot object. Deze performance is onderdeel van het Deep Focus-programma Blackout.

(EN)
sound//vision is IFFR’s innovative, experimental late-night programme, made up of four evenings and nights of live A/V performances in WORM.

Tickets €12 (€8 with discount) can be bought hereFree admission with the We Are Public pass

From Thursday 24 to Sunday 27 January, from 22:00 to 03:00 hrs, you can see, hear and experience exceptional, exclusive cooperations between musicians, video artists, filmmakers and other artists working in the field of sound and vision. sound//vision is part of IFFR’s short film programme.

sound//vision programme: Thu 24 Jan

As a prelude to sound//vision, Charlotte Pryce’s 16mm film and performance programme. Pryce lives in Los Angeles where she works with experimental film, photographs, optical objects and, more recently, with magic lanterns. IFFR 2019 will host the first in-person overview of her work in Europe including magic lantern projections. The programme surrounding Charlotte Pryce is part of Deep Focus Short.

In his performance After SFX, Jordanian Lawrence Abu Hamdan, who lives in Beirut, will explore our audio memory. He will do so using sounds, voices and texts from his own library of sound-effect objects: the ‘Earwitness Inventory’. He reveals the often unexpected ways we retain audio events in our memory. In collaboration with Witte de With.

The first sound//vision evening will conclude with Spectral Landscape by Spanish filmmaker and artist Luis Macías, which was developed as a ‘silent’ performance, but will be – specially for this event – accompanied by live sound. Macías presents pulsating images using four slide projectors and coloured filters: corona-like shots and layered, processed and abstracted nature shots. The Portuguese artist and musician Alfredo Costa Monteiro, who lives in Spain, will accompany the images in his usual, lo-fi way by turning objects into instruments or vice versa. This performance is part of the Deep Focus programme Blackout.

Facebook page