Wed 30 Jan '19 - Film

IFFR / EAR WORM Day 3

"Wages of the Imagination" Dries Meddens (Terminal Cheesecake)
21:00
WORM

We enter the fourth year of the successful collaboration between IFFR and WORM, and it’s time to rejoice in another programme: IFFR <8> WORM present EarWORM. Three nights with documentaries and live music around a central (triple) theme: punk ~ electronic music ~ rock ‘n roll. With an introduction on the position and meaning of musical outsiders by Dutch journalist Peter Bruyn.

Tickets and info via https://iffr.com/nl/programma-2019.  Free entrance with We Are Public pass.

30 January Programme 2019
Wages of the Imagination Dries Meddens, BE, 2019, 35 min.

(NL)
De Londense band Terminal Cheesecake heeft met haar psychedelische noiserock en geestverruimende optredens nooit een groot publiek bereikt – hun cultstatus is des te groter. Na acht bewogen jaren viel de band in 1993 uit elkaar, tot de doorstart in 2013 met Neil Francis van de band Gnod die zanger Boniface verving. Wages of the Imagination geeft een inkijkje in de wereld van oudgedienden Russel Smith (gitaar/noise) en drummer John Jobbagy. Laatstgenoemde verdient zijn brood als grafdelver, terwijl Smith op het Franse platteland onder toeziend oog van zijn moeder aan rijwielen knutselt.

Filmmaker Dries Meddens bouwt zijn portret op uit vignetten – fragmenten uit (Skype-)interviews, Smith aan de afwas, een oefensessie, een rommelige woonkamer – ingeklemd tussen citaten van Aldous Huxley en Jean-Luc Godard. Veel blijft onuitgesproken: de muziek van Terminal Cheesecake is immers een fysieke ervaring die niet in taal valt uit te drukken. Na jaren frustrerende stilte, vinden Smith en Jobbagy in de band opnieuw een uitlaatklep voor hun ontembare verbeeldingskracht.

Peter Bruyn
Peter Bruyn (1955) is schrijver, muziekcriticus en incidenteel concert- en festivalorganisator. Hij werkt voor de HMC-dagbladen, Noordelijke Dagbladen, Lust for Life Magazine, Gonzo (circus), Frnkfrt en diverse andere tijdschriften en kreeg in 2013 de eerste ‘Peter Bruyn Penning’. Hij schreef ondermeer enkele boeken over de muziekgeschiedenis van Haarlem en een boek over het debuutalbum van The Velvet Underground. Hij gaat in zijn lezing in op muzikale outsiders.

(EN)
With their psychedelic noise rock and mind-expanding gigs, London-based band Terminal Cheesecake never achieved wide popularity, but they did obtain massive cult status. After eight eventful years, in 1993 the band split, relaunching again in 2013 with Gnod’s Neil Francis replacing original vocalist Boniface. Wages of the Imagination provides insight into the worlds of veterans Russel Smith (guitar/noise) and drummer John Jobbagy. The latter works as a gravedigger, whilst Smith tinkers with bikes in the French countryside, under the watchful eye of his mother.

Filmmaker Dries Meddens uses vignettes to construct his portrait. Excerpts from (Skype) interviews, Smith washing up, a practice session, a cluttered living room, all book-ended by quotes from Aldous Huxley and Jean-Luc Godard. Much however remains unsaid as Terminal Cheesecake’s music is a physical experience that is impossible to put into words. After years of frustrating silence, the band once more becomes a release for Smith and Jobbagy’s indomitable imaginations.

De koning van de Nederlandstalige rock & roll (The King of Dutch Rock & Roll) Bastiaan Bosma, NL, 2019, 33 min.

De Rotterdamse singer-songwriter Eric de Boer, beter bekend als Ricky de Sire, werkt al sinds de vroege jaren tachtig aan een imposant, maar tot dusver volstrekt onbekend gebleven en onbegrepen oeuvre. Desondanks werkt deze ongekroonde koning van de Nederlandstalige rock-‘n-roll onvermoeibaar aan zijn repertoire en fysieke conditie, om klaar te zijn voor een doorbraak.

In dit regiedebuut van Bastiaan Bosma wordt eindelijk recht gedaan aan zijn unieke talent, dat vooral ligt in het schrijven van liedjes die even bevreemdend als poëtisch zijn: “Ik voel een kut om mijn lul / Maar die vrouw heeft een zak over haar hoofd […] Ik voel me van mijn zaad beroofd.” “Is het geen cabaret wat je doet?”, vraagt een radiomaker. De Boer corrigeert hem: “dit is liedkunst, en het gaat over dingen die er echt toe doen.” In ingetogen zwart-witbeelden reflecteert de muzikant op zijn werk, leven en toekomstdromen – een intiem portret van een uitzonderlijk gedreven artiest.

(EN)
Rotterdam singer-songwriter Eric de Boer, better known as Ricky de Sire, has built up an imposing oeuvre since the early 1980s, but it has so far, for some unknown reason remained completely unknown and unrecognised. Nevertheless, this uncrowned king of Dutch-language rock ‘n’ roll keeps on working on his repertoire and his physical condition, so he’ll be ready for the big breakthrough.

In this directing debut by Bastiaan Bosma, justice is finally done to his unique talent, which is primarily based round writing songs that are as alienating as they are poetic: “I feel a cunt around my cock / But that woman has a bag over her head […] it feels as if she is robbing me of my seed”. “Aren’t you in cabaret?”, a radio maker asks. De Boer corrects him: “This is vocal art, and it’s about things that really matter.” Filmed in restrained black-and-white, the musician reflects on his work, life and dreams for the future. An intimate portrait of an extremely committed artist.

Plus! A live performance by Ricky de Sire & band! (Ricky De Sire, zang; Pieter Molenaar, gitaar; Michael Barkey, gitaar; Nick Haakman, keyboard; Rick Lourens, bass; Hjalmar Verdonschot, drums.)

In collaboration with Excelsior Recordings.

** Peter Bruyn **
Peter Bruyn (1955) is a writer, music critic and occasional concert and festival organiser. He works for the HMC newspapers, Northern Newspapers, Lust for Life Magazine, Gonzo (circus), Frnkfrt and various other magazines. In 2013 he received the first ‘Peter Bruyn Penning’ an award for music journalism named after him. He has written several books, including titles on the history of Haarlem and one on* The Velvet Underground and Nico*. His lecture will deal with musical outsiders.