Sun 12 May '19 - Workshop

Gabber Gabber Hey! Workshop

Supported by Ableton
13:00
WORM

Gabber maakt een revival door, maar je zou ook kunnen beweren dat het nooit echt verdween. Van stevig doorbonken op grote festivals naar doordraaien in de underground, gabber vond een nieuw thuis op onwaarschijnlijke plaatsen.

Sluit je aan bij RE: VIVE en WORM / Ether Snuiven voor een middag lange workshop op 12 mei; het verkennen van deze echte Nederlandse stijl van de vroege wortels tot de nieuwe vormen en hoe de geluiden uit het verleden kunnen worden gebruikt om dit geluid te moduleren in morphing-vormen. Tijdens de workshop leer je hoe je een klassieke gabbertrack kunt maken van gabberpionier Maurice Steenbergen van Rotterdam Termination Source. Je krijgt een kijkje in de Strange Days-wereld gemaakt door het Amsterdamse duo Know V.A. en hardcore en zijn nu vele vormen brengen naar de kleine clubomgeving. En ten slotte, ontwikkel je je productie- en geluidontwerpvaardigheden naar een hoger niveau terwijl je werkt met archiefklanken van Rotterdam van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid om te zetten in je eigen nieuwe interpretatie van hardcore. Na de instructie krijg je een paar uur om met deze nieuwe geluiden en inspiratie te werken en te presenteren wat je in het team hebt gemaakt.

De workshop heeft een beperkte capaciteit en wordt op aanvraag ingevuld. Je kan de toepassing vinden op: https://forms.gle/vbMQaxwwYtkKz8XM9

RE: VIVE is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid dat werkt om de werelden van cultureel erfgoed en elektronische muziek samen te brengen om de manier waarop we het verleden horen te veranderen. Meer informatie op www.revivethis.org

De workshop en de event zijn een samenwerking met de Ether Snuiven crew van WORM.

Het workshopgedeelte van dit evenement wordt met trots ondersteund door Ableton.

(EN)
Gabber is going through a revival, but some would argue it never really went away. The sound of gabber has permeated through the underground, finding a new home in unlikely places.

Join RE:VIVE and WORM/Ether Snuiven for an afternoon long workshop on May 12th for a day exploring this truly Dutch style, from its early roots to its new forms and how the sounds of the past can be used to modulate this sound into morphing forms. During the workshop you will learn how to make a classic gabber track in WORM’s studio from gabber pioneer Maurice Steenbergen of Rotterdam Termination Source. You’ll get a peek inside the Strange Days world created by Know V.A. who bring hardcore and its now many forms to the small club setting. And, finally, push your production and sound design skills to new levels as you work to turn archival sounds of Rotterdam from the Netherlands Institute for Sound and Vision into your own new interpretation of hardcore. After instruction you’ll get a few hours to work with these new sounds and inspiration and present what you’ve made to the team.

The workshop is limited capacity and will be filled on an application basis. You can find the application at: https://forms.gle/vbMQaxwwYtkKz8XM9

RE:VIVE is an initiative by the Netherlands Institute for Sound and Vision that works to bring together the worlds of cultural heritage and electronic music to change the way we hear the past. Learn more at www.revivethis.org 

The workshop portion of this event is proudly supported by Ableton.