Sun 12 May '19 - Concert

Gabber Gabber Hey! Live

with Holly Dicker, Boris Postma, Maurice Steenbergen and more!
20:00
WORM

Gabber maakt een opleving door, maar je zou kunnen zeggen dat het nooit echt verdween. Het geluid van gabber is doorgedrongen tot de underground, de uberground, en alles daartussen.

Op 12 mei organiseren het RE: VIVE-initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Ether Snuiven van WORM een discoursevenement onder leiding van muziekjournalist en hardcore-encyclopedie, Holly Dicker. Holly gaat praten met Maurice‘Poing’Steenbergen over de eerste jaren van hardcore en gabber in Rotterdam, waar het begon voor Maurice, het succes van de mondharp hit “Poing” en waar hij zich nu in het genre bevindt. Vervolgens brengt de rondetafel discussie met Know VA, fotograaf Boris Postma en producer Somniac One ons naar de actualiteit. En uiteindelijk zullen een drietal gabber dj’s de avond afsluiten met hun favoriete hardcore knallers.

Holly Dicker is een journalist die de afgelopen tien jaar voor verschillende gedrukte en online publicaties heeft geschreven. Sinds 2011 werkt ze voornamelijk als schrijver en criticus voor Resident Advisor. Tussen 2016 en 2018 was ze ‘staff writer‘, met als hoogtepunt enkele van de beste langetermijnbijdragen van het platform, waaronder het eerste wetenschappelijke stuk in het Engels over de mondiale invloed vanbThunderdome en gabbersubcultuur in Nederland. Haar kenmerkende Thunderdome-stuk stond op de shortlist van 2018’s Best Work of Music Journalism van het Reeperbahn Festival in Duitsland. Ze heeft verschillende artikelen geschreven over hardcore muziek en heeft veel prominente figuren uit de scene geïnterviewd, waaronder Marc Acardipane, Manu Le Malin, Lady Dana, DJ Promo en gevierd auteur en journalist Gert van Veen.

Boris Postma is een internationale fotograaf, Postma verkent identiteit in een wereld die ons agressief bombardeert met popcultuur, merken en levensstijlen. Waarom worden we deel van groepen op zoek naar individualiteit? Door individuele aspecten en gedragingen in subculturen en sociale groepen te bestuderen, onderzoekt hij de manier waarop we ons positioneren en hoe we omgaan met de wereld om ons heen.

Postma’s redactionele fotografie werk is gepubliceerd door internationale publicaties zoals Boiler Room, i-D Magazine, Indie Magazine en Vice Magazine onder anderen.

Maurice Steenbergenis de maker van de hitsingle Poing !, die in 1992 in Nederland de tweede plaats van de hitlijsten haalt en al snel ook elders in Europa doorbreekt. Deze plaat wordt tot de dag van vandaag gezien als de wereldwijde commerciële doorbraak van de ‘Gabber House’ woede. Phil de Wilde, producer van 2 Unlimited vertelt in een interview dat zonder ‘Poing’ hun grootste hits ‘No Limit’ nooit bestaan zou hebben. Maurice maakte van 1992-1998 uit van het creatieve team achter “Rotterdam Records”, handelend onder de paraplu van Mid-Town Records. Hij produceerde naast muziek ook het artwork en de videoclips, o.a. voor de commerciële hits van DJ Paul Elstak. Zijn laatste werk voor deze scène was de documentaire “Oldschool Renegades” (2013) over de opkomst van house en rave-muziek. Met onder meer Moby, The Prodigy, Frankie Bones, Joey Beltram, Paul Elstak en vele vele anderen. De film is vertoond op diverse internationale filmfestivals in Nederland, Denemarken, Rusland en Finland.

De in Rotterdam wonende Litouwse Somniac One maakte van haar slaapkamer een muziekproductiestation vanaf de leeftijd van 13 jaar. Haar kenmerkende trage maar op de een of andere manier paradoxaal snelle geluid heeft zijn weg gevonden naar gerespecteerde hardcore labels zoals Meta4, Love Hz en PRSPCT. Somniac One heeft live en DJ-sets gespeeld, zowel bij kleine underground-raves als grote festivalpodia op evenementen als Defqon. 1, Ground Zero, Decibel Outdoor, PRSPCT XL, Paradigm Festival, Motel Mozaique en Masters Of Hardcore.

Know V.A. zijn het duo Feico en Marijn. Samen maken ze broeierige, experimentele clubmuziek die de donkere dichtheid van hardcore combineert met een sierlijke esthetiek.

Dissolvement is een DJ, producent uit Rotterdam. Zijn geluid is een typisch NL-product, beïnvloed door zijn donkere en industriële achtergrond. Lid van Duracell, hij organiseert feesten in zijn geliefde stad en speelt regelmatig in Nederland, België en Frankrijk.

(EN)

Gabber is going through a revival, but some would argue it never really went away. The sound of gabber has permeated through the underground, finding a new home in unlikely places and how younger artists are connecting with this sound that dominated their youth.

During the evening of May 12th, The Netherlands Institute for Sound and Vision’s RE:VIVE initiative and WORM’s Ether Snuiven will host a discourse event led by music journalist and hardcore encyclopedia, Holly Dicker. Holly will sit down with Maurice Steenbergen to recount the early years of hardcore and gabber in Rotterdam. Where did it start for Maurice, the imact of the RTS hit “Poing” and where he finds himself in the genre now. Next, bringing us into the present day, Holly will facilitate a roundtable discussion with Know V.A., photographer Boris Postma and producer Somniac One to talk about their relationships with hardcore and gabber, how they’ve developed over the years and what they think is in store for the scene. We’ll have some DJs to close out the night with their favourite hardcore bangers as well

Holly Dicker is a journalist who for the last 10 years has written for a variety of print and online publications. Since 2011 she has mainly worked as a features writer and critic for Resident Advisor. Between 2016 and 2018 she was a staff writer, culminating in some of the platform’s best long form contributions, including the first scholarly piece in English about the global influence of Thunderdome and gabber subculture in Holland. Her landmark Thunderdome piece was shortlisted for 2018’s Best Work of Music Journalism by Reeperbahn Festival in Germany. She has written several articles about hardcore music and has interviewed many notable figures in the scene, including artists Marc Acardipane, Manu Le Malin, Lady Dana, DJ Promo, and celebrated author and journalist Gert van Veen.

Boris Postma is an international photographer, Postma explores identity in a world which aggressively bombards us with pop-culture, brands and lifestyles. Why is it we become part of groups in search for individuality? By studying individual aspects and behaviours within subcultures and social groups, he examines the way we position ourselves and how interact with the world around us.

Postma’s editorial photography work has been published by international publications like Boiler Room, i-D Magazine, Indie Magazine and Vice Magazine among others.

Maurice Steenbergen is the creator of the hit single Poing !, which in 1992 takes second place in the Netherlands in the Netherlands and soon breaks through elsewhere in Europe. This record is still seen today as the worldwide commercial breakthrough of the “Gabber House” craze. Phil de Wilde, producer of 2 Unlimited tells in an interview that without “Poing” their biggest hits “No Limit” would probably never have seen the light of day. From 1992-1998 Maurice was part of the creative team behind “Rotterdam Records”, acting under the umbrella of Mid-Town Records. In addition to music, he also produced the artwork and video clips, including for commercial hits by DJ Paul Elstak. His last work for this scene was the documentary “Oldschool Renegades” (2013) about the rise of house and rave music. Including Moby, The Prodigy, Frankie Bones, Joey Beltram, Paul Elstak and many many others. The film has been screened at various international film festivals in the Netherlands, Denmark, Poland, Russia and Finland.

Rotterdam-based Lithuanian Somniac One turned her bedroom into a music production station way back at the age of 13. Her signature slow but somehow paradoxically fast sound has found its way onto respected hardcore labels such as Meta4, Love Hz, and PRSPCT. Somniac One has played live and DJ sets both at tiny underground raves and big festival stages at events like Defqon. 1, Ground Zero, Decibel Outdoor, PRSPCT XL, Paradigm Festival, Motel Mozaique, and Masters Of Hardcore.