Wed 4 Apr '18 - Film

De Grote Hoop: Exit

ExperiMENTAL!
20:30
WORM

Paul & Menno de Nooijer– 1997 – 85 min – 35MM – Dutch language, no subtitles

[NL] Soms lijkt de Nederlandse filmgeschiedenis net een ongeorganiseerde grote hoop. Om te helpen daar wat orde in te scheppen, laten wij in ons Grote Hoop programma om de zoveel tijd een Nederlandse film zien die wat extra aandacht verdient. Op 4 april is dat EXIT (1997) van de eigenzinnige experimentele filmmakers Paul & Menno de Nooijer. Hierin krijgt een jonge fotograaf (Menno de Nooijer) de opdracht om voor een bekende Amerikaanse zanger (Barry Hay) een videoclip te maken. Aanvankelijk lijkt dit de oplossing voor al zijn geld- en relatieproblemen, maar de artistieke beperkingen die zijn opdrachtgever (Cristopher Cooke) hem oplegt, maken het hem steeds moeilijker om zijn werk te doen… Het resultaat is een pleidooi voor het behoud van oorspronkelijkheid en artistieke vrijheid. Precies wat wij nodig hebben! De film zal in zijn originele 35MM formaat worden vertoond met inleiding en commentaar van Menno de Nooijer.

[EN] Sometimes the history of Dutch cinema can appear to be a gargantuan unorganized mess. To help you bring some order to it, we created our Grote Hoop film program, in which we show strange, or out of the way Dutch movies on 35MM. On the 4th of April this will be EXIT (1997) by the experimental filmmakers Paul & Menno de Nooijer. A young photographer (Menno de Nooijer) is commissioned to make a video clip for a well-known American singer (Barry Hay). Initially this seems to be the solution for all his money- and relationship problems, but the artistic limitations that his client (Cristopher Cooke) imposes on him make it more and more difficult for him to do his work … The result is a plea for the preservation of originality and artistic freedom. Exactly what we need! The film will be shown in its original 35MM format with an introduction and commentary by Menno the Nooijer.