Wed 1 May '19 - Art / expo

DAMNedACT// Cool – Oude Westen // Day 1

Openlucht atelier en performances in de straten van Rotterdam
12:00
Diverse locaties

Rotterdamned! Van 1 t.e.m 4 mei landen we in Oude Westen en Cool voor een vierdaagse creatie-performance-gathering op straat!

DAMNedACT wordt georganiseerd door Contemporary Glory Contemporary Cash
Samen met o.a. Thuis Op Straat, De Nieuwe Gaffel, Krachtvrouwen, TV Oude Westen, Richard Shoes, Humanitas, WMO Radar, WOW Rotterdam, Ontmoeten in Cool

Kijk voor de actuele informatie op onze Facebook pagina DamNed’Act


DAMNedACT is het eerste performance festival in open lucht zonder festival hart, zonder ticketshop en zonder programma boekje. Het is een festival waar experiment, nieuw werk en uitwisseling tussen nationale en internationale kunstenaars en lokale burgers centraal staat.

In drie buurten gaan we telkens vier dagen aan de slag met openlucht ateliers en workshops die tot nieuw werk leiden, en resulteren in een parade door de straten.

DAMNedACT is de Rotterdamse variant van KINACT in Kinshasa – Democratische Republiek Congo.

Buurten:
1 mei – 4 mei : Centrum – Oude Westen
29 mei – 1 juni: Oude Noorden
12 juni – 15 juni: Afrikaanderwijk

Internationale samenwerking met Eddy Ekete en Aude Bertrand
[EN]

Rotterdamned! From the 1st till the 4th May we will land in Oude Westen and Cool for a four-day creation-performance gathering on the street!

DAMNedACT is organized by Contemporary Glory Contemporary Cash
Together with a.o. Thuis Op Straat, De Nieuwe Gaffel, Krachtvrouwen, TV Oude Westen, Richard Shoes, Humanitas, WMO Radar, WOW Rotterdam, Meeting in Cool

Look for the current information on our Facebook page DamNed’Act

DAMNedACT is the first performance festival in the open air without festival hearts, without ticket shop and without program booklet. It is a festival where experiment, new work and exchange between national and international artists and local citizens are central.

In three neighbourhoods we work four days each day with open-air workshops and workshops that lead to new work, and result in a parade through the streets.

DAMNedACT is the Rotterdam version of KINACT in Kinshasa – Democratic Republic of Congo.

Neighborhoods:
May 1 – May 4: Center – Old West
May 29 – June 1: Old North
12 June – 15 June: Afrikaanderwijk

International collaboration with Eddy Ekete and Aude Bertrand