Wed 19 Feb '20 - Film

Cultfilm: Jesus Shows You the Way to the Highway

With a talk by Miguel Llansó
20:30
WORM

(Ethiopia, Estonia, Romania, Latvia and Spain, 83 min)

Deze ambitieuze internationale co-productie (13 producers!) met de prachtige titel is een vervolg van CRUMBS (deel van het tweede Afro-Futuristische programma in Worm, in 2018).

Het is het beste omschreven als een futuristische spionage underground thriller – opzettelijk of niet – ‘Jezus…’ is een psychotrope surreële film, gebaseerd op de afwezigheid van (externe) logica, miscommunicatie en absurditeit. Toch heeft het verhaal zijn eigen logica en neemt je mee op een Bond-achtige avontuur met een achtervolging op het computer virus genoemd ‘Soviet Unie’ over de hele wereld.

Filmster Daniel Tadesse – met zijn buitengewoon misvormde rug – in een stoom douch sex scene met de lange dubbel-D blondie!

Schrijver – directeur – producer Miguel Llansó zal er bij zijn om de screening te introduceren en je verbijsterde vragen aan het eind te beantwoorden.

English:

This ambitious international co-production (13 producers!) with the beautiful title is a follow-up to CRUMBS (part of the second Afro-Futuristism programme in WORM, back in 2018).

Best described as a futuristic espionage underground thriller -intentionally or not – ‘Jesus…’ is a psychotropic surreal film based on the absence of (external) logic, miscommunication and absurdism. Yet the story follows its own logic and takes you on a Bond-like adventure chasing the computer virus called ‘Soviet Union’ across the world.

Starring Daniel Tadesse – with his extraordinary deformed spine – in a steaming shower sex scene with a tall, fleshy double-D blonde!

Writer – director – producer Miguel Llansó will be present to introduce the screening and answer your bewildered questions afterwards.