Fri 11 Oct '19 - Theatre

COOLHAVEN 20 Jaar – Stromboli festivity Day One

(subtitle: Een prakbokgroep met Tniel) (subtitle: A prakbokgroup with Tniel)
20:30
WORM

20 jaar geleden begonnen Lukas Simonis, Peter Fengler en Hajo Doorn met COOLHAVEN (CLHVN), een multilateriaal performance collectief. Niet gehinderd door enige vorm van schaamte, artistiek dogma of moreel dilemma werd in de loop der jaren project na project aan gerijgd tot een kralenketting van ongepolijste briljantjes en gladgeschuurde parels; boreale opera’s, durational performances, bizarro-hoorspelen, gabberconcerten, theatrale interventies, artistieke openingsrituelen, hardcore improv, tearjerker synthypop, onrijpe sexfantasieën, het mocht en kon allemaal.
Gewapend met veel haar (snorren en baarden), gitaren, noiseapparaten, synthesizers en computers (laptops waren nog slechts mondjesmaat voor handen), onflatteuze kledij, veel zelfgemaakte films en video’s trokken de heren – soms ook vergezeld van dames – over de Europese wegen op weg naar het onvermijdelijke pensioen, bejaardenhuis, kangoeroeloft of aanleunwoning.

Het 20-jarig jubileum wordt gevierd met vier nieuwe projecten in vier dagen tijd. Oorspronkelijk was dit 7 om 7, maar een subsidie werd niet toegekend door gemeente Rotterdamvanwege onvoldoende maatschappelijk belang en het ontbreken van een gebeiteld educatief randprogramma. Samen met collega’s uit het cultuurveld worden daarom op slinkse wijze de fair practiceregels omzeild om toch nog enige vorm van entertainment op de planken te kunnen brengen. Geheel in CLHVN-stijl. Met veel gedoe, aplomp en spontane opwellingen.

PROGRAMMA / PROGRAMME
Day 1: October 9, Wednesday (location: DE PLAYER) – The Shadow Side of the Sound (multilingual) – Theatrical concert performance of work by unknown Rotterdam composers. With: i.a. Siebe Thissen, Dyane Donk, Gerard Herman & Johan de Koeijer

Day 2: October 10, Thursday (location: DE PLAYER) – The unbearable dryness of non-existence (Dutch) – Live radio play about the life of Brigadier 2Ton. With: i.a. Charlien Adriaenssens.

Day 3: October 11, Friday (location: WORM Rotterdam / UBIK) – Cultural-political improvisations – Depoliticized explorations and musical excesses around sensitive issues in the cultural climate (multilingual). With: Tara Lewis, Mia Andrésen, Max Molenaar, Bas Kwakman, Rowan van As and Florian Cramer,  Johanna Monx

Day 4: October 12, Saturday (location: WORM Rotterdam / UBIK) – The Conclusion (multilingual) – A serious spectacle with mere conclusions and their starting point. Party and award evening with hits (karaoke), ribbons, awards (left and right-wearing) and many moustaches, beards and other hairy extensions. With: i.a. Jacco Weener, Dalin Waldo, Renée van Trier, Lieuwe Zelle & Pablo

(English)
20 years ago, Lukas Simonis, Peter Fengler and Hajo Doorn started COOLHAVEN (CLHVN), a multilateral performance collective. Unhindered by any form of shame, artistic dogma or moral dilemma over the years, project after project has been threaded into a beaded necklace of unpolished diamonds and smoothly sanded pearls; boreal operas, durational performances, bizarro radio plays, gabber concerts, theatrical interventions, artistic opening rituals, hardcore improv, tearjerker synthypop, immature sex fantasies, everything was possible and allowed.

Armed with a lot of hair (moustaches and beards), guitars, noise-free devices, synthesizers and computers (laptops were scarcely available), unflattering clothing, many home-made films and videos the men travelled – sometimes also accompanied by ladies – on European roads in the direction of their inevitable pension, retirement home, kangaroo loft or sheltered home.

The 20th anniversary is celebrated with four new projects in four days. Originally this was 7 to 7, but a subsidy was not granted by the municipality of Rotterdam due to insufficient social interest and the lack of a chiselled educational program. Therefore, together with colleagues from the cultural field, the fair practice rules are skilfully circumvented in order to still be able to bring some form of entertainment on stage. Entirely in CLHVN style. With a lot of hassle, aplomb and spontaneous impulses.

(For Nightly Programme see above.)