Mon 6 Jan '20 - Film

CoolFilm #7: ‘Otto e Mezzo’

1963, Federico Fellini, 133min
19:30
WORM

|NL|

Een beroemde filmregisseur (Marcello Mastroianni) bereidt in een kuuroord zijn nieuwe film voor. Hij komt echter niet tot een scenario doordat talloze mensen iets van hem willen: zijn kettingrokende vrouw (Anouk Aimee), zijn minnares (Sandra Milo), actrices die om rollen bedelen, zijn droomvrouwen (Claudia Cardinale) een producent die hem onder druk zet, critici. Vlak voor de opnamen besluit hij al deze ervaringen tot het onderwerp van zijn nieuwe film te maken. Deze film over het gebrek aan inspiratie werd Fellinis beste en rijkste. Zelf zat hij in een artistieke impasse na het voltooien van zijn zevende film ‘La Dolce Vita’. Met een korte film meegerekend is Otto E Mezzo nummer 8 1/2. Italiaans filmgenot tot op het bot.
Met: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimee

 

|ENG|

A famous film director (Marcello Mastroianni) is preparing his new film in a spa. However, he does not come to a scenario because countless people want something from him: his chain-smoking wife (Anouk Aimee), his mistress (Sandra Milo), actresses begging for roles, his dream women (Claudia Cardinale) a producer who puts him under pressure, critics. Just before the shooting, he decided to make all these experiences the subject of his new film. This film about the lack of inspiration became Fellinis best and richest. He himself was in an artistic impasse after completing his seventh film “La Dolce Vita”. Including a short film, Otto E Mezzo is number 8 1/2. Italian film pleasure to the bone.
With: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimee