Mon 2 Dec '19 - Film

CoolFilm #6: Eternal Sunshine of the Spotless Mind

2004, Michel Gondry, 103min
20:30
WORM

|NL|

Joel is er nogal van ondersteboven dat zijn vriendin Clementine al haar herinneringen aan hun nogal tumultueuze relatie heeft laten wissen. Wanhopig neemt hij contact op met de uitvinder van het bewuste proces, Dr. Howard Mierzwiak, om zo Clementineuit zijn eigen geheugen te laten verwijderen. Maar als Joel’s herinneringen aan Clementine langzaam beginnen te verdwijnen, begint hij zijn liefde voor haar opnieuw te ontdekken. Hij probeert uit alle macht het proces, dat zich diep in zijn hersenen voltrekt, tegen te gaan. Terwijl Dr. Mierzwiak en zijn crew hem najagen door zijn eigen herinneringen, wordt Joel meer en meer duidelijk dat hij Clementine niet uit zijn hoofd wil krijgen.
Zo dus kan je het verhaal samenvatten maar juist ook voor cinefielen is er veel meer te genieten. In de film werkten briljante scenarioschrijver Kaufman, de uiterst inventieve filmmaker Michel Gondry samen met gedreven acteurs als Jim Carrey, Kate Winslet en Kirsten Dunst.

|ENG|

Joel is rather upset that his girlfriend Clementine has erased all her memories of their rather tumultuous relationship. He desperately contacts the inventor of the process, Dr. Howard Mierzwiak, to have Clementine removed from his own memory. But as Joel’s memories of Clementine begin to disappear, he begins to rediscover his love for her. He tries with all his might to stop the process that takes place deep in his brain. While Dr. Mierzwiak and his crew chasing after his own memories, Joel becomes more and more clear that he does not want to get Clementine out of his mind.
That is how you can summarize the story, but there is also much more to enjoy for cinephiles. For the film, genius screenwriter Kaufman and most inventive filmmakers Michel Gondry joined forces with passionate actors Jim Carrey, Kate Winslet and Kirsten Dunst