Doors:
19:15
Start:
19:30
End:
22:30
WORM
WORM CS Film Zaal
Boomgaardsstraat 71
Mon 6 Apr '20 - Film

Postponed: CoolFilm #11: Days of Heaven

Terrence Malick film from 1978
19:30
WORM

NOTE! This event is postponed until further notice, in line with the new Corona Virus regulations.

‘Days of Heaven’ Terrence Malick, 1978

/NL/
Beeldschoon en oneindig diep. Pure oppervlakte en filosofisch tot voorbij waar men denken kan, dat is het geheim van de cinema van Terrence Malick op zijn best. “Niemand is perfect. Er heeft nooit een perfect persoon bestaan . Je hebt een halve engel en een halve duivel in je”, zo luidt een uitspraak in Malick’s ‘’Days of Heaven’, een van de films die het beste van Terrence Malick en het beste van ‘Cinema’ in zich verenigt.

Het verhaal van de film is zo eenvoudig als zijn beelden van schitterende landschappen en wuivende korenhalmen. Opvliegende jongen en romantisch meisje zoeken in moeilijke omstandigheden een beter leven. Richard Gere speelt Bill , een jonge fabrieksarbeider in Chicago die lastig gevallen wordt door zijn voorman. In een vlaag van woede doodt Bill de voorman. Bill vlucht samen met zijn zuster Linda (Linda Manz) en zijn geliefde Abby ( Brooke Adams) naar de ‘panhandle’ in Noord Texas. Om aan roddels en het schandaal van ongetrouwd samenzijn te ontkomen doen Bill en Abby zich voor als broer en zus. Ze vinden werk bij een alleenstaande rijke boer (Sam Shepard). De boer, die op de titelrol staat als The Farmer is wat ouder dan het stel, maar behandelt hen aardig en respectvol . Bij toeval vangt Bill een gesprek tussen de boer en de lokale dokter op die de boer vertelt dat hij niet lang meer te leven heeft. Bill weet Abby dan te overreden met de boer trouwen zodat Abby diens bezit kan erven en het tweetal de rest van hun leven uit de zorgen zal zijn.
Maar zo makkelijk laat geen enkele toekomst zich voorspellen.

Het beeld is schitterend –cameraman is Néstor Almendros die een Oscar voor zijn werk aan ‘Days of Heaven’ won. De muziek van Ennio Morricone is onvergetelijk, evenals de film zelf.
Niet te missen!

 

/EN/
Beautiful and philosophically endless. Pure surface and infinitely deep. That is the secret of Terrence Malick’s cinema at its best. “No one is perfect. There has never been a perfect person. You have half an angel and half a devil in you,” is a statement in Malick’s “Days of Heaven,” one of the best films by Terrence Malick and one of the best films 20th century can offer.

The story of the film is as simple as its images of beautiful landscapes and waving corn stalks. Hot headed boy and romantic girl seek a better life to escape from difficult circumstances. Bill (Richard Gere) is a young factory worker in Chicago who is harassed by his foreman. In a fit of anger, Bill kills the foreman. Bill flees with his sister Linda (Linda Manz) and his beloved Abby (Brooke Adams) to the “panhandle” in North Texas. To escape the gossip and the scandal of unmarried being together, Bill and Abby present themselves as brother and sister. They find work with a single rich farmer (Sam Shepard). The farmer, who is in the title role credited as The Farmer, is a bit older than the couple, but treats them nicely and respectfully. By coincidence, Bill catches a conversation between the farmer and the local doctor who tells the farmer that he doesn’t have much to live with. Bill then manages to persuade Abby to marry the farmer so that Abby can inherit his property and the two will be out of worry for the rest of their lives. But no future can be predicted that easily.

The images are stunning. Photographer is Néstor Almendros who won an Oscar for his work on “Days of Heaven”. The music of Ennio Morricone is unforgettable. As is the film itself.
Not to be missed!

Language: English
Subtitles: Dutch 

Entry at the door 2,-

Film in combinatie met driegangendiner (aanvang 17:30) € 5,-
Elke eerste maandag van de maand eet een grote groep Rotterdammers in WORM met elkaar een heerlijk driegangen diner. De kookploeg bestaat uit vrijwilligers en elke maand staat er wat anders op het menu. Wil je mee-eten? Stuur dan een email naar Elske Geleedst: e.geleedst@wmoradar.nl. Je kan ook bellen met 06-31900566.