Doors:
14:00
Start:
14:00
End:
17:00
WORM
Slash Gallery
Boomgaardsstraat 71
Sun 8 Mar '20 - Workshop

Comedy as a Political Weapon: A workshop with Lux Venerea

Part of the WORM x Mama Cash Feminist Festival
14:00
WORM

“Vanaf dat ik kind was gebruikte ik komedie om mezelf te beschermen tegen intimidatie en om leven in een dissident lichaam te navigeren. Lachen is eerlijkheid. Lachen is niet nodig om te vertalen. Lachen maakt intenties zichtbaar, het maakt percepties expliciet. En we houden er ook van om te lachen om wat verboden is.

In de erkenning dat sommige lichamen en gender presentaties op sociaal gebied worden waargenomen als een komiek op zich zelf, en naast de belachelijkheid van de koloniale gender normen, zal deze workshop laten zien hoe je komedie kan inzetten als een politiek wapen. We zullen memes, ironie, grappen en wijsheden onder de loep leggen en gebruiken als een methode om te reageren op deze externe druk van de patriarchaat. We leren hoe we deze handvaten kunnen inzetten tegen de dominante cis-tem. In een wereld die geprogrammeerd is om trans gender uit te roeien, lachen is revolutionair.”

OVER LUX

Lux Venérea, (aka Pollux Frei), Cangaceiro verplaats van  Sertão in Brazilië naar Berlijn. Apocalyps avantgardist. Tragische comedian. Onderontwikkelde activist. Mode terrorist. Culinair enthousiast en chef. Gelooft in performance art als een manier om het lichaam te her-ervaren. Door zelf het medium te zijn in fantasious-fethishist autobiografische verhaal vertellingen, gebruikt ze kwetsbaarheid als een wapen gericht op het publiek. Van komedie naar diepe “non-sober poëzie”, is ze in staat om de kijker te laten lachen en huilen. Door deze frictie richte ze constant naar de traumatische staat die omringd is met lachen/normalisatie, die door haar zelf en andere dissidente lichamen is ervaren.

Wil je deelnemen? Of wil je meer weten? Stuur een meel naar Mariette Groot mariette@worm.org.

Engels:

“Since I was a kid I always used comedy to protect myself from harassment and to navigate living in a dissident body. Laughter is honest. Laughter does not be to be translated.
Laughter makes intentions transparent, it makes perceptions explicit. And we also like to laugh of the forbidden.
Acknowledging that some bodies and gender presentations are socially perceived as comic, and the ridiculousness of the colonial gender norms, this workshop explores the ways to use comedy as a political weapon. We’ll investigate memes, irony, jokes, and wit as a method to respond to the external pressure of the patriarchy. We’ll learn how to use these tools against the dominant cis-tem.
In a world programmed to exterminate trans people, laughter is revolutionary.”

ABOUT LUX
Lux Venérea, (aka Pollux Frei), Cangaceira trans*planted from Sertão of Brazil to Berlin. Apocalypse avantgardist. Tragic comedian. Underdeveloped activist. Fashion terrorist. Culinary enthusiast and chef. Believes in performance art as a way to re-experience the body. In food and cooking as the needle and the line in the social fabric and in comedy as a tool to study oppression. Aims for unlearning and destruction through her practices.
Lux uses every medium she can to express the things that get lost in translation from language to language and the use of colonized languages themselves. Being herself a medium in fantasious-fetishist autobiographical storytelling, she holds vulnerability as a weapon pointed to the viewers. From comedy to deep “non-sober poetry” she attempts to drive the viewers from tear to laugh with lots of friction in order to point the constant state of trauma surrounded by laughs/normalization experienced by herself and other dissident bodies.

Would you like to join? Or would you like to know more? Send an email to Mariette Groot via mariette@worm.org, and she will get back to you.