Sun 8 Mar '20 - Workshop

Comedy as a Political Weapon: A workshop with Lux Venerea

Part of the WORM x Mama Cash Feminist Festival
14:00
WORM

– english below –

“Vanaf dat ik kind was gebruikte ik komedie om mezelf te beschermen tegen intimidatie en om navigeren door het leven in een dissident lichaam. Lachen is eerlijk. Lachen hoef je niet te vertalen. Lachen maakt intenties zichtbaar, het maakt percepties expliciet. En we lachen ook graag om wat verboden is.

Erkennend dat sommige lichamen en gender-presentaties in het sociale leven als komisch worden ervaren en bewust van belachelijke koloniale gender-normen, zal deze workshop laten zien hoe je komedie kan inzetten als een politiek wapen. We zullen memes, ironie, grappen en wijsheden onder de loep leggen en leren gebruiken als een methode om te reageren op de externe druk van het patriarchaat. We leren hoe we deze middelen kunnen inzetten tegen het dominante cis-teem. In een wereld die geprogrammeerd is om transgenders uit te roeien, is lachen revolutionair.”

OVER LUX

Lux Venérea, (aka Pollux Frei), Cangaceiro getrans*planteerd van  Sertão in Brazilië naar Berlijn. Apocalyps avantgardist. Tragische comedian. Onderontwikkelde activist. Mode-terrorist. Culinair enthousiasteling en chef. Gelooft in performance kunst als een manier om het lichaam te her-ervaren. Door zelf het medium te zijn in fantasious-fethishist autobiografische vertellingen, gebruikt ze kwetsbaarheid als een wapen tegenover het publiek. Van komedie naar diepe “non-sober poëzie”, is ze in staat om de kijker te laten lachen en huilen. Een frictie die verwijst naar de structurele trauma’s veroorzaakt door gelach en vooroordelen, zoals die door haar zelf en andere dissidente lichamen worden ervaren.

Wil je deelnemen? Of wil je meer weten? Neem contact op via dit formulier.

english

“Since I was a kid I always used comedy to protect myself from harassment and to navigate living in a dissident body. Laughter is honest. Laughter does not need to be translated.
Laughter makes intentions transparent, it makes perceptions explicit. And we also like to laugh of the forbidden.
Acknowledging that some bodies and gender presentations are socially perceived as comic, and the ridiculousness of the colonial gender norms, this workshop explores the ways to use comedy as a political weapon. We’ll investigate memes, irony, jokes, and wit as a method to respond to the external pressure of the patriarchy. We’ll learn how to use these tools against the dominant cis-tem.
In a world programmed to exterminate trans people, laughter is revolutionary.”

ABOUT LUX
Lux Venérea, (aka Pollux Frei), Cangaceira trans*planted from Sertão of Brazil to Berlin. Apocalypse avantgardist. Tragic comedian. Underdeveloped activist. Fashion terrorist. Culinary enthusiast and chef. Believes in performance art as a way to re-experience the body. In food and cooking as the needle and the line in the social fabric and in comedy as a tool to study oppression. Aims for unlearning and destruction through her practices.
Lux uses every medium she can to express the things that get lost in translation from language to language and the use of colonized languages themselves. Being herself a medium in fantasious-fetishist autobiographical storytelling, she holds vulnerability as a weapon pointed to the viewers. From comedy to deep “non-sober poetry” she attempts to drive the viewers from tear to laugh with lots of friction in order to point the constant state of trauma surrounded by laughs/normalization experienced by herself and other dissident bodies.

Want to join or know more? Sign up here

Other workshops in the Feminist Festival:

Becoming Bizarre with Yamuna Forzani

Headpiece Making with Yamuna Forzani