Wed 24 Oct '18 - Theatre

BRF Cypher 2.0

We are back!
19:00
WORM

[NL] Underground Rotterdam bruist van het talent en is volop in beweging! In een stad waar de creative output spots ieder jaar schaarser worden, vinden jonge ondernemers toch een oplossing in alle nooks & cranies van Rotterdam.

Zo brengt BRF Enterprises, samen met enkele leden van Minced Milk en de dames van GRVY, de welbekende BRF Cypher terug. Vol met exposities en muziek van de meest getalenteerde vrouwen; dit alles is te vinden in de WORM S/ash Gallery!

Dit evenement zal tevens dienen als netwerkevenement om jong vrouwelijk Rotterdam met elkaar te verbinden. Dit doen we met de intentie om de vrouwelijke scene te versterken.

[EN] Underground Rotterdam is filled with talent and in full bloom! In a city where creative spaces become scarcer every year, young entrepreneurs find a solution in the nooks & crannies of Rotterdam.

BRF Enterprises, together with a few members of Minced Milk and the ladies of GRVY, bring back the well-known BRF Cypher. An event packed with exhibits and music from the most talented women around; all this can be found in the WORM S / ash Gallery!

This event will also serve as a networking event to connect young females in Rotterdam with each other. We do this to strengthen “the female scene”.

Acts, hosts and music will be announced shortly!