Wed 8 Jul '20 - Film

Blind Cinema #3

The art of sound in the dark
20:30
WORM

Every season the WORM studio asks at least 10 sound artists to make a radio piece, preferably in the WORM studio… These are broadcasted on Concertzender on the Dr Klangendum-show (now every Sunday, at midnight).

Recently we invited Codarts students to make use of the WORM studio. The results – two sound compositions by Codarts students and two radiophonic radio plays – will be played in WORM’s cinema. The makers will also be present. Commissioned by WORM/Dr Klangendum.

We thought it would be a good idea to organise joint listening sessions every now and then… Assuming that it is special to experience this art of sound in the dark, with a number of listeners, together! No distractions, total focus, yet not lonely or alone…

Programme Details:
Both radio plays last less than half an hour, the tape compositions of the young composers both last about 10 minutes, and there is a break and opportunity for exchange with the creators.
Admission was previously free, but must now be € 2.50 because of the dratted corona.

(NL)
In de filmzaal van WORM worden twee geluidscomposities van studenten van Codarts en twee radiofonische hoorspelen ten gehore gebracht, de hoorspelen gemaakt in opdracht van Worm/Dr Klangendum. De makers zullen ook aanwezig zijn. De WORM studio vraagt ieder seizoen aan minimaal 10 geluidskunstenaars om een radiostuk te maken, bij voorkeur in de WORM studio. Die worden dan uitgezonden op de Concertzender bij het programma Dr Klangendum (voorheen op de dinsdag, middernacht, nu op de zondag, ook middernacht). Sinds kort hebben we een samenwerking met Codarts waarbij we studenten uitnodigen om van de WORM studio gebruik te maken, de twee stukken die we vandaag laten horen zijn daar een gevolg van.

Het leek ons een goed idee om zo nu en dan gezamenlijke luistersessies te organiseren… er van uitgaand dat het een bijzondere ervaring is om deze geluidskunst in het donker, met nog een aantal toehoorders samen te ervaren. Geen afleiding, totale focus, maar toch niet eenzaam en alleen…

Het programma:
Beide hoorspel duren minder dan een half uur, de tape composities van de jonge componisten duren beiden ongeveer 10 minuten, er is een pauze en gelegenheid tot uitwisseling met de makers, toegang was voorheen gratis maar moet nu wegens de corona € 2,50 bedragen.

1. Marty Ydema – ‘I feel closer, I feel further’.
‘I feel closer, I feel further’ is a sonic collage of 4.5 years of perpetual homesickness. It is a memory of and an ode to the feelings felt during many plane rides, new starts, video calls, tears, conversations, panic attacks and decisions. The poems, texts and voice messages were written and recorded between 2016 and may 2020, in and around Melbourne (Naarrm) and Amsterdam.

Marty Ydema is a non-binary soundmaker working mainly with samples and field recordings. Currently they lives in Amstelveen (Netherlands), next to het Amsterdamse Bos.

(NL)
‘I feel closer, I feel further’ is een sonische collage van 4,5 jaar eeuwige heimwee. Het is een herinnering en een ode aan de gevoelens die men voelt tijdens vele vliegreizen, nieuwe starts, videogesprekken, tranen, gesprekken, paniekaanvallen en beslissingen. De gedichten, teksten en gesproken boodschappen zijn geschreven en opgenomen tussen 2016 en mei 2020, in en rond Melbourne (Naarrm) en Amsterdam.

Over de kunstenaar: Marty Ydema is een niet-binaire geluidsmaker die voornamelijk werkt met samples en veldopnames. Momenteel woont zij in Amstelveen (Nederland) naast het Amsterdamse Bos.

2. Michiel Augustijn – Modern Wantrouwen

3. Alberto Sanchez Ortiz – Multiple Spaces

4. René Uijlenhoet – ‘Bouncing Off
A radio piece curated by WORM/Klangendum, June 2020.
The composers Christine Cornwell and Jago Thornton bounce their musical ideas off each other, and on what bats might hear while flying inside a room or a chapel. They even muse on the secret afterlife of sound-waves and on the working of their musical brain. Their introspection – during an interview – is set into a retro-SciFi sound-scape, depicting the creative human brain as a giant nervous clockwork.

René Uijlenhoet studied composition with Ton Bruynèl. He works as a composer, performer, museum installation builder, teacher, researcher and expert in the field of electronic music. He taught at the HKU, worked for NEAR and published the complete tape music by pioneers Dick Raaijmakers and Jan Boerman. Since 1997 he is affiliated with the composition department of Codarts Rotterdam. His music has been published by Donemus, by Basta and also by Peer Verlag. For the purpose of composing and teaching, he investigates new forms of sound synthesis and spectralism, the relationship ‘colour’ and ‘timbre’, microtonality, spatial representation (via Ambisonics, among others), algorithmic composing strategies, live electronics in combination with acoustic instruments. , the history of electronic music and analog studio techniques, improvisation using live programming and also sonication of medical research data.

Texts and voice recording by Christine Cornwell and Jago Thornton. The music for Bouncing Off was produced and mixed in the private studio of the composer. Produced for Worm/Klangendum 2020.

(NL)
Een radiostuk in opdracht van WORM/Klangendum, juni 2020.
De componisten Christine Cornwell en Jago Thornton stuitten op hun muzikale ideeën en op wat vleermuizen zouden kunnen horen tijdens het vliegen in een kamer of een kapel. Ze mijmeren zelfs over het geheime hiernamaals van geluidsgolven en over de werking van hun muzikale brein. Hun introspectie – tijdens een interview – speelt zich af in een retro-SciFi sound-scape, die het creatieve menselijke brein als een gigantisch zenuwachtig uurwerk afbeeldt.

René Uijlenhoet studeerde compositie bij Ton Bruynèl. Hij werkt als componist, performer, museuminstallatiebouwer, docent, onderzoeker en expert op het gebied van elektronische muziek. Hij gaf les aan de HKU, werkte voor NEAR en publiceerde de complete tapemuziek van pioniers Dick Raaijmakers en Jan Boerman. Sinds 1997 is hij verbonden aan de compositieafdeling van Codarts Rotterdam.

Zijn muziek is uitgegeven door Donemus, door Basta en ook door Peer Verlag. Voor het componeren en lesgeven onderzoekt hij nieuwe vormen van klanksynthese en spectralisme, de relatie ‘kleur’ en ‘klankkleur’, microtonaliteit, ruimtelijke representatie (o.a. via Ambisonics), algoritmische compositiestrategieën, live-elektronica in combinatie met akoestische instrumenten. De geschiedenis van de elektronische muziek en analoge studiotechnieken, improvisatie met behulp van live-programmering en ook het sonariseren van medische onderzoeksgegevens.

Teksten en stemopname door Christine Cornwell en Jago Thornton.
De muziek voor Bouncing Off werd geproduceerd en gemixt in de privéstudio van de componist.
Geproduceerd voor Worm/Klangendum 2020.