WORM Rotterdam zoekt Leden Raad van Toezicht

Aanstelling per 1 maart 2023

WORM is een stichting die is gevestigd in het centrum van Rotterdam. Wij zijn een netwerkorganisatie op het snijvlak van (populaire) cultuur en (podium)kunsten. WORM representeert actuele culturele ontwikkelingen in Rotterdam en verbindt dit aan wat er in de rest van de wereld gebeurt. We richten ons daarbij op experimentele, prille vormen, genres en niches, specifiek van mensen die zich in het reguliere culturele circuit minder goed thuis voelen. Daarbij is energie en zeggingskracht van de artiest belangrijker dan reputatie of discipline. Dit leidt tot interlokale programma’s met (mengvormen van) muziek, performance, DJ-cultuur, spoken word, dans, comedy en mediakunst, gepresenteerd in festivals, package-programma’s, clubnachten, exposities, talks, workshops en community-events. 

WORM is sinds 2021 onderdeel van de Rijks Culturele Basisinfrastructuur (BIS) voor ontwikkelingstellingen. Daarnaast worden we gefinancierd door de gemeente Rotterdam en ontvangen we bijdragen van fondsen. Ongeveer 50% van de inkomsten zijn publieksinkomsten. In WORM werken ongeveer 32 FTE, er zijn jaarlijks 100.000 bezoekers, waarvan 35000 afkomen op ruim 400 activiteiten. WORM heeft een totale financiële omvang van bijna € 3 miljoen. 

De stichting WORM werkt met een Raad van Toezicht-model. De Raad houdt toezicht op de uitvoering van het inhoudelijke beleid, de organisatie en de financiën. Voor die uitvoering is de directeur-bestuurder van WORM verantwoordelijk. De raad toetst, bewaakt en adviseert, en stelt ook de lange termijnplannen, het jaarplan en het jaarverslag vast. Ook representeert de Raad van Toezicht WORM bij externe gelegenheden. Tot slot is de Raad de werkgever van de directeur- bestuurder. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden. 

We zoeken voor onze Raad van Toezicht nieuwe leden die onze missie en onze werkwijze onderschrijven. Ook vinden we het belangrijk dat we in al onze onderdelen een afspiegeling zijn van de Rotterdamse samenleving. Dus willen we dat ook onze Raad van Toezicht een mix is in leeftijd, gender, culturele identificatie, opleidingsachtergronden, inkomstendiversiteit, rijp/groen en (un)seen (dis)abilities. 

Daarnaast willen we dat in de Raad allerlei soorten ervaring en kennis samenkomen. Leden die kennis hebben van financiën, ondernemerschap, kunst en cultuur, innovatie, onderwijs, welzijn/maatschappij of P&O, of die verstand hebben van bedrijfsvoering of media, of die goede contacten hebben in de politiek of een lokaal en/of (inter)nationaal netwerk hebben, of een kunstenaarspraktijk hebben, cultuurwerkers zijn of diep in de subcultuur/tegencultuur zitten zijn voor ons interessante toezichthouders. Tot slot vinden we het belangrijk dat een deel van de Raad van Toezicht al ervaring heeft in een toezichthoudende functie, maar dat hoeft niet voor iedereen te gelden. 

De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar en met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens vier jaar. Binnen de Raad van Toezicht beschikt ieder lid over specifieke kennis om toezicht te kunnen houden op het geheel van activiteiten van de organisatie. Er is een onkostenvergoeding per RvT-vergadering. 

Sollicitatie

Heb je interesse, stuur voor 21 december 2022 een motivatiebrief en een CV naar rvt@worm.org. De eerste gesprekken met potentiële kandidaten vindt plaats in de tweede week van januari, mogelijk gevolgd door een tweede gespreksronde. Voor meer informatie kan je mailen naar rvt@worm.org