WORM and Corona: New Opening Rules: Valid 25 September 2021

New Corona Rules!

WORM Aankondiging – 21 September 2021

WORM volgt de laatste richtlijnen van de overheid met betrekking tot de capaciteit van openbare evenementen, en toegang tot evenementen. Deze regels zijn actief vanaf zaterdag 25 september t/m maandag 1 november 2021.

Dankzij de nieuwe richtlijnen kan WORM een groter publiek verwelkomen voor onze openbare evenementen en tentoonstellingen. De capaciteit is afhankelijk van het type show en de WORMspace waarin het evenement zich plaatsvindt.

De 1,5 meter afstand regel geldt niet meer voor alle WORM-ruimtes. 

Alle bezoekers van openbare binnenactiviteiten, inclusief bezoekers van #Wunderbar, moeten een EU QR-code (digitaal of geprint) tonen die het bewijs van volledige vaccinatie, herstel van het Coronavirus of een negatieve test toont. EN je ID, in fysiek vorm.

Als je geen van deze kunt laten zien, kunnen we je helaas niet binnenlaten. 

Let op: voor het bezoeken van een tentoonstelling in WORM S/ash Gallery na de openingsavond is GEEN EU QR-code nodig.

Als deze regels betekenen dat je voor een ticket hebt betaald, maar in deze periode een van onze activiteiten of evenementen niet kunt bijwonen, heb je recht op volledige terugbetaling.

We zijn verheugd u terug te mogen verwelkomen. Het is te lang geleden geweest. Maar onthoud; dit virus is er nog steeds; dus denk alsjeblieft aan anderen als je WORM bezoekt.

Dankjewel, WORM.

English

WORM Public Announcement – 20 September 2021

Dear WORM visitor,

WORM will follow the latest government guidelines regarding public event capacity and entrance to events. These rules are active from Saturday 25 September to Monday 1 November, 2021.

 The new guidelines mean WORM can welcome larger audiences for our public events and exhibition openings. Capacity depends on the type of show and the WORMspace the event takes place in.

The 1.5 metre distancing rule will no longer apply for all WORM spaces.

All visitors to indoor public activities, including those visiting #Wunderbar, will be required to show an EU QR code (digital or printed) showing proof of full vaccination, recovery from the Coronavirus, or a negative test. AND a physical copy of your ID.

If you cannot show any of these, then sadly we can’t let you in.

Please note: visiting an exhibition in WORM S/ash Gallery after the opening night does NOT need an EU QR code.

If these rules mean you have paid for a ticket but cannot attend one of our activities or events in this period, you are entitled for a full refund.

We are delighted to welcome you back. It’s been too long. But remember; this virus is still very much around; so please think of others when you visit WORM.

From all of us at WORM.

21 September 2021